Geen vertrouwen meer in de ander?

geen vertrouwen meer

Wat doe je eraan?

Ben jij iemand die andere mensen niet snel vertrouwt? Of heb je juist geen vertrouwen meer in iemand op wie je eerder volledig kon rekenen?

Als het jou aan basisvertrouwen ontbreekt, kan dat flink wat spanning met zich meebrengen. In dit artikel vertel ik je wat het belang is van vertrouwen. Ook geef ik je tips waarmee je vertrouwen kunt herstellen en kunt bouwen aan gezonde relaties. 

Waarom vertrouwen in een ander nodig is

Misschien vraag je je af waarom vertrouwen in anderen nodig is. Je redt je toch ook prima in je eentje? 

Online cursus zelfvertrouwen

Wil jij zelfverzekerder zijn en met meer zelfvertrouwen sociale contacten aangaan of je werk/studie doen? Met de cursus ‘Blijvend zelfvertrouwen’ van Newstart ben je aan het juiste adres!

👉 Gemaakt door een professioneel coach en trainer met jarenlange praktijkervaring en gebaseerd op wetenschappelijke methodieken

👉 12 Wekelijkse lessen met oefeningen en praktische handvatten om je zelfvertrouwen te vergroten

👉 Doe de cursus waar en wanneer het jou uitkomt

👉 Je behoudt na de cursus toegang tot de online cursus

Bij aanschaf van de cursus ontvangt Leven Vol Lef een kleine commissie, zonder extra kosten voor jou. Wanneer je via deze link de cursus koopt, help je mij goede artikelen te blijven schrijven. Alvast bedankt!

Op zich klopt dat, maar toch hebben andere mensen een belangrijke functie in jouw leven. Pas als je echte verbindingen maakt, ben je in staat de liefde te delen die je in je hebt. En daarmee ontstaan geluk en vertrouwen in jezelf

Met andere woorden: als je zelf goed wilt functioneren, heb je anderen nodig. Zelfvertrouwen is gebaseerd op jouw bijdrage in relaties met anderen. 

De functie van vertrouwen

Maar het gaat niet alleen om het verhogen van je zelfverzekerdheid. Vertrouwen is ook nodig voor de opbouw van een stevige maatschappij. De mens is een sociaal wezen en heeft daarom behoefte aan zinvolle contacten. Hoewel de behoefte per persoon verschilt, werkt het in de basis bij iedereen hetzelfde. Je wilt ergens bij horen en verbinding ervaren.

Om je goed te voelen, emotioneel en zelfs ook je gezondheid, heb je gezonde contacten nodig. Je wilt iets bijdragen aan andere mensen en de maatschappij. Je wilt je nuttig voelen en dat kan nooit in je eentje.

Een goed vertrouwen staat dus aan de basis van waardevolle relaties. 

De functie van vertrouwen in de maatschappij van nu

Tegenwoordig kunnen we ons in ons eentje makkelijker staande houden. Je woont in je eigen huis of appartement, je kunt je voor van alles en nog wat verzekeren. Je zou haast zeggen dat je niemand nodig hebt als je alles voor elkaar hebt in het leven. Dat neemt echter niet weg dat een solitair leven eigenlijk enkel om ‘overleven’ draait. Gevoelens en relaties krijgen geen ruimte, waardoor je jezelf nooit ten volste kunt ontwikkelen. 

Lees ook: Hoe overwin ik mijn angst?

Vertrouwen in anderen heb je dus nodig om je goed te voelen en om relaties van waarde aan te gaan. En om je eigen onzekerheid te overwinnen

Corona

In het afgelopen twee jaar is extra duidelijk geworden wat het belang van een goede relatie met anderen is. Tijdens de corona lockdowns hebben veel mensen zich minder prettig gevoeld. 

Relaties met anderen werden aardig op de proef gesteld door een gebrek aan echt contact. Mensen trokken zich (vaak noodgedwongen) terug. Doordat je elkaar minder vaak in levenden lijve zag, werd het leven ineens heel wat minder gezellig.

Misschien voelde jij ook wel dat je zelfvertrouwen daalde door deze grote verandering. Of dat je minder vertrouwen kreeg in je relatie met een vriend of vriendin. 

Uiteindelijk zorgt leven in een isolement zelfs voor een groter aantal depressies en stress. 

Deze nieuwe situatie, gecreëerd door corona, heeft duidelijk laten zien hoeveel een prettig contact met anderen, en dus ook vertrouwen in anderen, waard is. 

Oorzaken van een beschadigd vertrouwen

Een groot vertrouwen in anderen is niet standaard aanwezig. Soms raakt een vertrouwensband zodanig beschadigd, dat je met pijn in je hart afscheid moet nemen van de relatie. 

Lees ook: Wanneer zit je relatie niet goed.

Stel, je hebt al jaren een beste vriendin. Jullie zijn praktisch onafscheidelijk. Totdat die vriendin een nieuwe partner krijgt. Haar vriend is ineens veel belangrijker dan jij. Ze is alleen nog maar trouw aan hem. Jullie wekelijkse koffie-uurtje slaat ze steeds vaker over. Elke poging tot contact van jouw kant wimpelt ze af. 

Het gedrag van je vriendin wekt bij jou steeds meer weerstand op. Diep in je hart weet je dat jullie vriendschap nooit meer hetzelfde zal zijn als er niet heel snel iets verandert. Je doet nog een verwoede poging met haar te praten over de situatie, maar ook daar gaat ze niet op in. 

Je kunt je voorstellen dat het vertrouwen in de relatie aardig wordt geschaad op deze manier. Jouw verwachtingen liggen ineens mijlenver van die van je vriendin. 

Zo zijn er nog wel duizend-en-één redenen en ervaringen te bedenken waardoor je vertrouwen beschadigt. Soms, bijvoorbeeld door een open en eerlijk gesprek, is herstel nog mogelijk. In andere gevallen betekent de veroorzaakte pijn het einde van de relatie. 

Hechting: de vroegste vorm van liefde en vertrouwen 

Vertrouwen is iets subjectiefs: iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Waar de een zich heel snel op zijn gemak voelt in een relatie, moet de ander heel veel wantrouwen overwinnen om zich goed te voelen bij een ander. 

De verschillen die je hierin ziet, hebben te maken met het vroege verleden van mensen. Iemand die als baby met veel liefde welkom is geheten door zijn ouders, heeft een stevige basis van vertrouwen meegekregen. 

Je kunt ook zeggen dat hij een goede hechting heeft gehad. Zijn ouders waren er voor hem. Hij werd getroost als hij bang was en kreeg alle liefde die hij nodig had in zijn jonge jaren. 

De hechtingstheorie (of gehechtheidstheorie) werd ontwikkeld door de Engelse psychiater John Bowlby. 

Wanneer de vroege hechting tussen ouder en kind te wensen overlaat, heeft dat grote gevolgen voor de vertrouwensrelaties die het kind in de toekomst (al dan niet) aangaat. Hij heeft namelijk in zijn jonge jaren ingeprent gekregen dat vertrouwen in de relatie niet vanzelfsprekend is. 

Overigens kunnen er heel veel redenen zijn voor een minder goede hechting. Als ouders bijvoorbeeld net voor de geboorte te maken hebben gehad met de pijn van een groot verlies, kan dat grote consequenties hebben voor de relatie met hun kind. 

Ook mensen die nooit geleerd hebben hoe ze liefde kunnen geven, staan al met 1-0 achter als ze zelf kinderen krijgen. Ze zullen eerst zichzelf beter moeten leren kennen, voor ze kunnen geven aan een ander.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat mensen die gezond gehecht zijn sneller een vertrouwensband aan durven te gaan dan mensen die als kind te weinig liefde hebben ontvangen. In de kern is hun vertrouwen al in de vroegste fase van hun leven beschadigd. 

Hoe kun je vertrouwen herstellen?

Nu je weet hoe vertrouwen beschadigt, is het natuurlijk ook zinvol te weten hoe je wantrouwen opnieuw omzet in hernieuwd vertrouwen. Want gelukkig zijn de meeste mensen vergevingsgezind en is herstel van de relatie mogelijk. 

Er zijn een aantal basisvoorwaarden om weer samen verder te kunnen. En of jij nu het vertrouwen in iemand anders verloren bent of iemand anders juist zijn vertrouwen in jou is kwijtgeraakt, maakt eigenlijk niet uit. De voorwaarden blijven hetzelfde. 


De volgende punten kunnen je helpen. 

 • Wees zelf betrouwbaar. Daarmee bedoel ik dat je te allen tijde eerlijk bent naar jezelf en de ander. Pas als je die basisattitude aanneemt, zal het beschadigde beeld dat de ander van jou heeft, veranderen. 
 • Sta open voor vragen van de ander. Vooral als jij zijn/haar vertrouwen hebt beschaamd. Nu is de tijd om open kaart te spelen en vragen eerlijk te beantwoorden. Pas dan heeft de ander weer een reden om jou te vertrouwen. 
 • Bied je excuses aan wanneer je iets fout hebt gedaan. Als je laat zien dat je je bewust bent van je fouten, helpt dat de ander verder. 
 • Geef jezelf en de ander ruimte. Soms duurt het even voordat iemand over zijn pijn heen kan stappen. Dit soort dingen heeft tijd nodig. Dat zul je moeten accepteren. Ook als het om jezelf gaat. 
 • Geef de ander de kans dingen uit te leggen. Heel vaak denken we wel dat we het verhaal van de ander echt aanhoren, maar zijn we eigenlijk alleen maar bezig met onze eigen pijn. 

Leestip: Hoe alleen leren zijn, goed is voor relaties!

Tips voor bouwen aan gezonde relaties

We maken allemaal fouten. Daarom is het goed te weten hoe je een beschadigde relatie herstelt. Maar willen we diep van binnen niet veel liever gezonde relaties? Vriendschappen die tegen een stootje kunnen?

Gelukkig hoeft het niet altijd tot een conflict te komen. Lees onderstaande adviezen en gebruik ze om tot stevige relaties te komen. 

1. Waardeer en respecteer elkaar

Je vormt pas echt een goede vertrouwensband als je elkaar waardeert en respecteert om wie je bent. Zelfs als je over bepaalde dingen van mening verschilt. Het gaat er niet om dat je het altijd overal over eens bent. Veel belangrijker is de mogelijkheid tot een goed gesprek. 

De laatste tijd zijn er veel discussies over coronavaccinaties. Mensen die zich wel laten vaccineren en mensen die het niet doen, staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Als je over dit onderwerp niet met elkaar van gedachten kunt wisselen, wordt het lastig elkaar te blijven vertrouwen. 

Mensen gaan een goed gesprek over dit onderwerp het liefst uit de weg. Ze voelen angst gekwetst te worden. Maar als het je lukt een open gesprek te voeren zonder oordeel, zul je zien dat jullie elkaar uiteindelijk beter gaan begrijpen. Of je het nu wel of niet met elkaar eens bent. 

2. Geef je mening

Denk je anders over iets dan je partner? Dan is het beter dat ook te ventileren. Sommige mensen slikken hun eigen mening in om hun partner te pleasen. Uiteindelijk levert dat echter alleen maar meer wrijving op. 

Zolang je je eigen mening kunt geven, blijf je dicht bij jezelf. Het maakt je een puur mens, waardoor je partner je waarschijnlijk nog sneller vertrouwt. 

3. Respecteer de privacy van je partner

Je kent vast wel die verhalen over mensen die de inbox van hun partner doorspitten, op zoek naar een bevestiging voor hun wantrouwen. Tenzij je bijna zeker weet dat er iets flink mis is in jullie relatie, is dit gedrag niet aan te raden. 

Iedereen heeft privacy nodig. Een inbreuk daarop schaadt het vertrouwen alleen maar. Gun jezelf en je partner de ruimte om op een gezonde manier te communiceren met anderen. Niemand vindt het leuk als hij daarin beperkt wordt. Jij zelf waarschijnlijk ook niet. 

4. Geef je grenzen aan binnen de relatie 

Als je wilt dat de ander jou vertrouwt, moet die persoon ervan op aan kunnen dat jij stevig genoeg in je schoenen staat. Dat kun je laten zien door je grenzen aan te geven

Je zendt daarmee de boodschap uit dat je jezelf respecteert en waardeert. Je komt voor jezelf op.

Daardoor krijgen mensen het gevoel dat je niet alleen goed zult zijn voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat is dan weer een prima basis voor vertrouwen!

5. Bied elkaar steun 

Niets is belangrijker in een goede relatie dan steun in lastige tijden. Laat zien dat je iets voor die ander over hebt. Ook als je er zelf geen voordeel aan gaat hebben. 

Een goede relatie is gebaseerd op een balans in geven en ontvangen. Als jij iemand steunt in een lastige tijd, is de kans groot dat je zelf ook die steun terugkrijgt als jij hem nodig hebt. 

Deze wederkerigheid vergroot het vertrouwen in elkaar enorm. 

Wederzijds vertrouwen begint bij jezelf

Vertrouwen in de ander hangt nauw samen met vertrouwen in jezelf. Werk dus aan beide punten, zodat anderen zien dat jij de moeite waard bent!

Ben jij wel eens iemand kwijtgeraakt door een probleem met vertrouwen?

Online cursus zelfvertrouwen

Wil jij zelfverzekerder zijn en met meer zelfvertrouwen sociale contacten aangaan of je werk/studie doen? Met de cursus ‘Blijvend zelfvertrouwen’ van Newstart ben je aan het juiste adres!

👉 Gemaakt door een professioneel coach en trainer met jarenlange praktijkervaring en gebaseerd op wetenschappelijke methodieken

👉 12 Wekelijkse lessen met oefeningen en praktische handvatten om je zelfvertrouwen te vergroten

👉 Doe de cursus waar en wanneer het jou uitkomt

👉 Je behoudt na de cursus toegang tot de online cursus

Bij aanschaf van de cursus ontvangt Leven Vol Lef een kleine commissie, zonder extra kosten voor jou. Wanneer je via deze link de cursus koopt, help je mij goede artikelen te blijven schrijven. Alvast bedankt!

8 gedachten over “Geen vertrouwen meer in de ander?”

 1. Wat als je altijd voor de gek bent gehouden in relaties maar ook zakelijk..
  Ondertussen klaar met mensen, ik ga liever een rondje met de hond lopen.

  Beantwoorden
  • Beste Raniëro,

   Wat naar dat je zo beschadigd bent in contacten met andere mensen. Op zich prima om dan een periode afstand te nemen en als het ware bij te komen. Met de hond wandelen is een positieve en gezonde actie. Tegelijk verwacht ik dat je op de langere duur de verbinding met anderen zult missen. Misschien is het nodig om hulp te zoeken (psycholoog bijvoorbeeld), maar je kunt ook kleine stappen nemen in nieuwe gezonde contacten aangaan. In elk geval wens ik je veel sterkte en wens ik je toe dat je ergens de draad op kunt pakken en positieve ervaringen kunt opdoen.

   Hartelijke groet,

   Astrid
   Leven Vol Lef

   Beantwoorden
 2. Ik loop helemaal vast in het vertrouwen van mijn partner, achterdochtig. Het staat onze groei in de weg en ik vrees dat er inmiddels ook van zijn kant geen vertrouwen meer is in een gezonde relatie. Verder begin ik me steeds schuldiger te voelen over mijn aandeel van een eventuele breuk. Ik durf niet meer, faalangst! Baal van mezelf, heb geen discipline over mijn gedachtenspinsels.

  Beantwoorden
 3. Beste Maartje,

  Bedankt voor je open en eerlijke reactie. Het klinkt dat je inderdaad klem zit in de situatie. Het vraagt veel moed, maar ik adviseer om dit toch open te gaan bespreken met je partner en eventueel op zoek te gaan naar hulp hierbij. Hoe langer de situatie duurt, hoe lastiger het wordt om het aan te pakken. Veel succes.

  Hartelijke groet,

  Astrid
  Leven Vol Lef

  Beantwoorden
 4. Beste,

  Ik ben zojuist een gesprek aangegaan om de beschadigde band te herstellen, echter had de persoon nog steeds geen vertrouwen in me. Ik voel me zwaar beledigd en beschaamd. Ik zie geen uitweg meer.

  Beantwoorden
  • Beste Yagiz,

   Soms is er te veel gebeurd of is de ander niet bereid om aan nieuw vertrouwen te werken. Wat dan belangrijk is om te beseffen, is dat je wel tevreden kunt zijn dat je het initiatief hebt genomen om dingen uit te praten. Je kunt het dan toch beter loslaten en hebt later geen spijt dat je het niet eens geprobeerd hebt. Veel sterkte in dit alles.

   Hartelijke groet,

   Astrid
   Leven Vol Lef

   Beantwoorden
 5. Ík ziet in relatie waar ik all 10 jaar bedrogen en gelogen ben door mijn partner.
  Hi is agressief en is verslaafd an porno , wil daarover niet praten en liegt immer ( was ook mal en vrouw thuis)
  Hij zeg dat hij is ermee gestopt maar ik vertrouw hem niet om ik heb het gezien dat hij het doet als ik niet thus bent met de hulp van VPN
  Hij verwacht dat ik hen weer vertrouwd op de basis dat hij dat zo zeg een dat kan ik niet.
  Hij neemt porno ook mee op vakantie.
  Is ook enorm agressief achter de stuur tijd het autorijden en discrimineert me heel vaak
  Ik ben van hem afhankelijk en krijg van hem niet als ik ga hem verlaten

  Heft iemand van zo situatie eruit gegaan?

  Groeten Maria

  Beantwoorden
 6. Ik kan me niet voorstellen dat er een vrouw ooit verliefd op mij zal worden. En als het zo is, wijs ik diegene wel met een truc of een ander iets wel af. Ik heb duizenden keren te horen gekregen dat ik lelijk ben, ik geloof ook dat ik echt lelijk ben nergens goed in en voor ben.

  Beantwoorden

Plaats een reactie