Narcistische vrouw: de 8 kenmerken

narcistische vrouw featured

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je een narcistische vrouw herkent? Veel mensen zien een zelfverzekerde man met grootheidswaanzin voor zich als ze het over een narcist hebben. En ondanks dat er meer mannelijke narcisten zijn dan vrouwen, lopen er genoeg vrouwelijke narcisten rond op deze wereld. In dit artikel vertel ik je hoe je ze herkent.

👉 Heb jij te maken met een narcist? Bekijk mijn cursus voor slachtoffers van narcistisch misbruik.

Narcisme in het algemeen

Iemand met narcisme vindt vooral zichzelf belangrijk. En dan bedoel ik niet een beetje belangrijk. Een narcist ziet zichzelf als het middelpunt van de wereld. Niets of niemand is belangrijker dan hij. De narcist is dat ook niet echt in staat om van iemand onvoorwaardelijk te houden.

Lees ook: Waar komt narcisme vandaan?

Narcisten plaatsen zichzelf op een voetstuk. Ze hebben het idee dat ze alles kunnen bereiken en dat ze uiterst succesvol zijn in wat ze doen. 

Wat anderen van hen vinden, is niet belangrijk. Sterker nog, meer dan eens komt narcistisch misbruik voor. Andere mensen worden op slinkse wijze door de narcist ingezet om doelen te bereiken. Dat die ander daar schade van ondervindt, ziet de narcist niet als een probleem. 

Ook empathie ontbreekt volledig bij narcisten. Kom bij hen niet aan met je sores, want ze vinden je verhaal totaal niet interessant. Ze haken liever in op jouw verhaal met hun eigen klaagzang. De wereld draait immers om hen. 

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn niet in staat langdurige relaties aan te gaan. Want ondanks hun charmante en charismatische voorkomen kunnen ze zich op de lange termijn niet verplaatsen in de ander. 

Narcisten bestaan in allerlei soorten en maten. Narcisten hebben allemaal hun eigen set aan zwakheden. Lang niet iedere narcist is die zelfverzekerde man die op een voetstuk geplaatst wil worden. Er bestaan ook genoeg narcistische vrouwen. Hoe je een vrouwelijke narcist herkent, lees je hieronder. 

De 8 kenmerken van een vrouwelijke narcist

Een vrouwelijke narcist is vaak minder makkelijk te herkennen dan haar mannelijke soortgenoot. Ze komt minder zelfingenomen over. Integendeel, vrouwelijke narcisten ogen vaak heel zorgzaam. Het zijn vaak verborgen narcisten die wat kwetsbaarder overkomen dan de charismatische openlijke narcist. 

Leestip: Verborgen narcisme leren herkennen.

Achter die leuke, verzorgende buitenkant zit vaak wel een zelfingenomen persoonlijkheid verborgen. Met een aantal minder prettige kenmerken… 

1. Beste, mooiste, leukste

Een vrouwelijke narcist ziet overal competitie in. Ze wil de beste, mooiste en leukste zijn. Een concurrentiestrijd gaat ze ook maar wat graag aan. Bij een vrouwelijke narcist draait het, net als bij een mannelijke, allemaal om dat voetstuk. 

Het grote verschil zit ‘m echter in de aanpak. Een narcistische man steekt niet onder stoelen of banken dat hij zichzelf de beste vindt. Dat zie je in zijn gedrag terug; hij schept op, treedt vol vertrouwen de wereld tegemoet en kent geen medelijden.

Een vrouwelijke narcist pakt haar strijd anders aan. Ze komt meestal wat kwetsbaarder over. Haar gedrag kan soms zelfs meer onder de noemer onzekerheid vallen. 

Ondertussen is de narcistische vrouw een kei in manipuleren. Op slinkse wijze weet ze zichzelf op dat voetstuk te plaatsen. 

Lees ook: Hoe kun je leren omgaan met manipulatie?

Soms heb je amper in de gaten dat dat haar doel is. Ze doet zich namelijk sympathiek en behulpzaam voor. Dat gedrag komt echter niet voort uit een empathische aard. Deze vrouw wil gezien worden als de leukste vrouw op aarde. 

2. Het beeld dat de buitenwereld heeft

Een vrouwelijke narcist wil te allen tijde dat het plaatje klopt. Ze ziet er zelf altijd tip-top verzorgd uit. Ook haar kinderen kunnen door een ringetje gehaald worden. En kom je bij haar thuis? Dan zul je geen vuiltje of oneffenheid kunnen ontdekken. 

In eerste instantie klinkt dat misschien alleen maar positief. Toch is dit 1 van de zwakke plekken van de narcistische vrouw. Haar overdreven focus op het uiterlijk vertoon is puur gestoeld op de mening van de buitenwereld. 

Zolang die buitenwereld maar denkt dat ze haar zaakjes goed voor elkaar heeft, valt ze niet van haar voetstuk. Dát is waar het voor haar om draait. Mensen die haar voortdurend complimenteren passen in haar straatje. Die heeft ze nodig. 

En als de narcistische vrouw ook maar even gaat twijfelen over de manier waarop anderen haar zien, zal ze nog harder doorslaan in haar perfectionistische gedrag. Haar imago is haar alles. Of ze met haar obsessieve gedragingen slachtoffers maakt, zal haar een zorg zijn.

3. Jaloezie

Een narcist wil graag de volledige aandacht op zich gevestigd zien. Ook vrouwelijke narcisten hebben deze eigenschap. Gaat de aandacht naar iemand anders? Dan steekt een extreme jaloezie al gauw de kop op. 

Gerelateerd: Wat is passief agressief gedrag?

De kans is groot dat dit soort vrouwen zich op jonge leeftijd onvoldoende gezien hebben gevoeld. Wanneer in hun volwassen leven hetzelfde dreigt te gebeuren, triggert dat de traumatische ervaringen van vroeger. 

Het jaloerse gedrag kan zich op diverse manieren uiten. De vrouw in kwestie kan ineens enorm geïrriteerd op haar concurrente reageren. Of ze gaat mensen tegenover elkaar uitspelen, zodat ze zelf van die positie-verschuivingen kan profiteren. 

Ik herinner me een gesprek met mijn cliënte Hilda. Zij werd het slachtoffer van narcistisch misbruik van haar schoonmoeder. 

Lees tip: Wat kun je doen als je moeder een narcist is?

Dat haar toenmalige partner Jos een narcistische ouder had, wist Hilda niet direct. Jos’ moeder Rivka kwam in het begin over als een sympathieke, zelfstandige vrouw die haar zaakjes op orde had. Pas toen Hilda en Jos gingen samenwonen, ging het mis. 

Jos’ moeder bleek enorm jaloers op de nieuwe positie die Hilda innam. Rivka wilde de belangrijkste vrouw in Jos’ leven blijven. 

Steeds vaker sprak Rivka kwaad over Hilda als Jos bij haar op bezoek ging. Hilda zou het huishouden niet op orde hebben en geen eigen mening hebben. Als Hilda zelf aanwezig was, liet Rivka zich altijd van haar meest sympathieke kant zien. 

De relatie van Jos en Hilda liep uiteindelijk op de klippen. Hilda kon niet omgaan met de geniepige wijze waarop de jaloerse Rivka haar zoon inpalmde. 

Lees ook: Hoe ga je om met een narcistische ex?

4. Vrouwelijke narcisten zijn manipulatief

Uit de situatie hierboven blijkt al wel hoe manipulatief een narcistische vrouw kan zijn. Ze speelt continu mensen tegen elkaar uit. 

Zodra narcistische vrouwen de zwakke plekken kennen van de mensen die ze tegenover zich hebben, zullen ze die gebruiken in hun voordeel. Wil een narcistische vrouw een promotie op haar werk? Dan doet ze bij haar baas gewoon een boekje open over het negatieve gedragingen van haar concurrenten. 

Lees ook: Wat kun je doen als je baas een narcist is?

Niet dat die verhalen kloppen, hoor. Maar de relatie met haar collega’s is het laatste waar de narcistische vrouw zich zorgen over maakt. Ze kijkt alleen naar haar eigen positie.  

5. Kritiek is ingewikkeld

Vrouwelijke narcisten denken, net als narcistische mannen, dat ze zeer bijzonder zijn. Dat zij de wijsheid in pacht hebben. Je kunt je wel voorstellen wat er dan gebeurt als er kritiek geleverd wordt. 

Zelfs opbouwende kritiek is een no-go voor de narcistische vrouw. Ze voelt zich al gauw verongelijkt. Wie haalt het in zijn hoofd om te zeggen dat ze de dingen niet goed aanpakt? 

Zo’n goedbedoelde vorm van commentaar mondt meestal uit in een verhitte strijd. Niet omdat de ander daar op uit is, maar omdat de narcistische vrouw iedere kans aangrijpt om confrontaties aan te gaan. 

Leestip: Herken een pathologische leugenaar.

Vrouwelijke narcisten vinden drama het leukste wat er is. Want wie weet kunnen ze de verzwakte posities van hun tegenstanders nog eens tegen hen gebruiken. 

Ik herinner me een medestudente van lang geleden. Laat ik haar Debbie noemen. Debbie was enorm slim en liep graag met haar intellect te koop. 

Op een zekere dag kreeg ze een essay terug waar ze een onvoldoende voor haalde. De docent omschreef haar werk als niet diepgaand genoeg. 

Ik wist al dat Debbie nooit zo goed kon omgaan met commentaar van anderen. Maar nu was het huis echt te klein. Ze sprong op en spuugde de docent in zijn gezicht. Daarna liep ze vloekend en tierend het lokaal uit. 

Een aantal jaar later bleek dat Debbie een narcistische persoonlijkheidsstoornis had. Ik begreep haar gevoel voor drama en weerstand tegen kritiek ineens heel wat beter…

6. Spullen zijn belangrijk

De vrouwelijke narcist is over het algemeen enorm materialistisch. Deze eigenschap is te vergelijken met die van de narcistische man. Die focus op spullen heeft meerdere positieve kanten. 

Allereerst is het voor de narcistische vrouw natuurlijk heerlijk om met haar dure kleding, snelle auto en luxe huis status te verwerven. 

Haar gevoel van eigenwaarde haalt ze grotendeels uit die verheven positie. Bovendien verlichten spullen haar eigen pijn tijdelijk. De pijn die ze voelt, omdat ze diep van binnen ontzettend onzeker is. 

Daarnaast vindt de vrouwelijke narcist het heerlijk als anderen haar complimenteren. Ook die complimenten heeft ze nodig om enig gevoel van eigenwaarde te voelen. 

Want vergis je niet; heel, héél diep van binnen is het met die eigenwaarde niet zo goed gesteld. 

7. Narcistische vrouwen gebruiken seksualiteit

Waar de meeste mensen enkel seksueel contact hebben met hun partner, neemt de narcistische vrouw het niet zo nauw. Het liefst gebruikt ze haar seksualiteit om dingen van een ander gedaan te krijgen of om haar zin te krijgen. 

De vrouwelijke narcist vindt het geen probleem zich sexy te kleden of zelfs uit de kleren te gaan als dat nodig is om haar doel te bereiken. De aandacht die ze daarmee krijgt, doet haar goed. 

Ook als ze al in een relatie zit, zoekt de narcistische vrouw maar wat graag aandacht buiten de deur. Ze gaat vreemd zonder enig schuldgevoel en doet dat ook nog eens regelmatig in de directe kring van haar partner.  

Lees tip: Manipulatie binnen een relatie herkennen.

Met echte intimiteit heeft een narcistische vrouw veel meer moeite. Ze kan zich slecht openstellen voor een diepgaande, emotionele verbinding met haar partner. Zo’n verbinding maakt haar alleen maar kwetsbaar. Langdurige intieme relaties gaat ze daarom niet gauw aan. 

8. Zielige verhalen over vorige relaties 

Het laatste kenmerk van een narcistische vrouw verschilt nogal van de kenmerken van de doorsnee narcistische man. De meeste mannen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis krijgen aandacht door hun grootse verhalen en belangrijke positie. 

Een narcistische vrouw zet een ander wapen in: ze speelt het slachtoffer. Meer dan eens zal ze een date vermoeien met verhalen over haar eerdere relaties. Relaties waarin ze het slachtoffer was van het afschuwelijke gedrag van haar ex-partners. 

Lees ook: Hoe kun je loskomen van een narcist? en Wanneer laat een narcist je met rust?

Die verhalen zijn hoogstwaarschijnlijk grotendeels (of zelfs helemaal) verzonnen. De narcistische vrouw is uit op aandacht. In de rol van slachtoffer is de kans het grootst dat ze die ook krijgt. Vooral als er een pleaser tegenover haar blijkt te zitten. 

Verschil mannelijke narcist en vrouwelijke narcist 

Je hebt intussen wel wat verschillen kunnen zien tussen de narcistische vrouw en de mannelijke variant. Maar hoe zit dat nu precies? 

In 2015 heeft een groot Amerikaans onderzoek uitgewezen dat mannen, ongeacht hun leeftijd, hoger scoren op de ladder van narcisme dan vrouwen. Narcistische mannen zijn sneller geneigd anderen uit te buiten voor hun eigen gewin. 

Ook zijn narcistische mannen assertiever dan narcistische vrouwen. Ze hebben een groter verlangen naar macht en doen er dan ook alles aan die te verwerven. 

Voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke narcist geldt in gelijke mate dat ijdelheid een belangrijk aspect is in het leven.

Een narcistische vrouw zie je minder vaak in een leidende positie dan een narcistische man. Dat heeft wellicht te maken met de eeuwenoude rollenpatronen. Vrouwen aan de top krijgen sneller te maken met harde kritieken dan mannen in dezelfde positie. Dat maakt dat een narcistische vrouw sneller haar leiderschapsvaardigheden onderdrukt. 

Van binnen hetzelfde, van buiten anders

Hoewel de mannelijke en vrouwelijke narcist van binnen vergelijkbare superioriteit voelen, laten ze totaal verschillend gedrag zien aan de buitenkant. De zelfverzekerde man toont leiderschap en arrogantie, waar de narcistische vrouw eerder een kwetsbare, klagende rol inneemt.  

Leestip: Kan een narcist veranderen?

Beide groepen hebben bewondering van anderen nodig om zich sterk te voelen. Een man eist bewondering van zijn achterban, terwijl een vrouw op slinkse wijze manipulatie inzet om haar doel te bereiken. Ook zij maakt misbruik van haar omgeving, hoewel ze het op haar eigen manier aanpakt. 

Minder herkenbaar

Narcisme bij vrouwen wordt over het algemeen minder makkelijk herkend, omdat de vrouwelijke narcist zich totaal anders gedraagt dan de mannelijke variant. Met bovenstaande kenmerken lukt het je vast makkelijker door het masker van de vrouwelijke narcist heen te prikken. 

Ik ben benieuwd welk kenmerk van de narcistische vrouw jij het meest opvallend vindt. Laat je het me weten? 

Ben je het zat om gevangen te zitten in een giftige relatie met een narcist?

Overwin narcistisch misbruik en vind je weg naar vrijheid en zelfvertrouwen

Ontdek hoe de narcist je in zijn greep houdt

Begrijp waarom loslaten zo ingewikkeld is

Hervind je zelfvertrouwen en vrijheid

Lees verder over deze cursus
Astrid de Haan, eigenaar
van Leven Vol Lef

31 gedachten over “Narcistische vrouw: de 8 kenmerken”

 1. Heel herkenbaar; in mijngeval zelfs zo dat ze het zelf concreet onder woorden brengt: ” ik heb het nodig dat ik iedere dag van je te horen krijg dat ik de beste, slimste, mooiste, liefste ben. En zorg maar dat je het meent. Anders is daar het gat van de deur!”
  En als je dan niet precies de juiste woorden gebruikt om iets anders liefs te laten blijken is ze “diep teleurgesteld”, maakt enorme ruzie, schopt je het huis uit en en wil je nooit meer zien. Maar zodra je op de drempel staat om het te ontvluchten krijg je “nog één kans om duizend maal je excuses aan te bieden” -op je knieën- ……

  Beantwoorden
  • Beste Evert,

   Dat klinkt inderdaad als een zeer ongezonde relatie. Goed dat je dit inzicht wel al hebt. Veel wijsheid en sterkte om hierin de juiste beslissingen in te nemen.

   Hartelijke groet,

   Astrid
   Leven Vol Lef

   Beantwoorden
 2. zo herkenbaar
  nooit dankbaar
  niets is goed
  haar werk en collega s zijn belangrijk
  geen interesse in mij
  niet tegen kritiek kunnen
  woedeuuitbarstingen om niets
  Ben zelf mans genoeg om mijzelf te redden en de kinderen liefde en aandacht te geven maar ook zei krijgen hun moeder door en gangen helemaal aan mij

  Beantwoorden
 3. Kom net uit een relatie met zo’n vrouw
  Alles omdraaien , schuld in mijn schoenen schuiven van alles, manipuleren in familie
  Ben blij dat ik van haar af ben

  Beantwoorden
  • het wordt tijd dat er eens aandacht aan gegeven word. ik kom uit een relatie met een narcistische vrouw. narcisme is een soort van psychologische oorlogsvoering en is wat mij aangaat misdadig en zorgt ervoor dat mensen aan de rand van de afgrond terecht komen

   Beantwoorden
   • Inderdaad Jan , ik heb 6 jaar lang een relatie gehad met een vrouw met NPS heb inmiddels heel veel gelezen over narcisme en de puzzel klopt exact . De relatie is nu over en heb een contactverbod met haar , Heb het er psychisch heel zwaar mee en kan wel zeggen dat het m’n dagelijks leven nog volop beheerst liegen bedriegen vreemdgaan verdraaien blokkeren noem maar op en als klap op de vuurpijl heeft ze me aangegeven bij de politie voor zware mishandeling en poging tot doodslag en heb daarvoor 50 uur in een cel vastgezeten door haar valse verhaal . Dit soort mensen zijn gewoon geweten en harteloos en hebben geen greintje gevoel in hun lijf , wat zij een ander aandoen moet strafbaar worden want zoiets doe je je ergste vijand niet aan en is gewoon sadistisch. Ik wordt overal met de nek aangekeken en de geruchten die zij verspreid over me worden klakkeloos aangenomen omdat ze n vrouw is en n heel goed toneelstuk opvoert net als eerder gedurende de 6 jaar dat ik dacht met haar de liefde van m’n leven had getroffen maar niets bleek minder waar.Ben inmiddels een maand verder na haar aangifte en afwachtende of ik voor de rechter moet verschijnen? Heb nog geen weder aangifte gedaan van valse aangifte , smaad en laster en wil t liefst helemaal nooit meer iets met haar te maken hebben zo vernederd voel ik me. Iemand n soortgelijke ervaring gehad of tips dan hoor ik het graag. Groeten Dave

    Beantwoorden
 4. Mijn zus heeft een echte narcistische persoonlijkheids stoornis. Alleen wil ze daar zelf niets van weten…😀.
  Ze draait de boel telkens om, het ligt nóóit aan haar. Het heeft er al veel relaties gekost.
  Haar volgende truc is dat ze nu het contact met mij verbreekt….laten zo is dé oplossing voor mij.

  Beantwoorden
 5. Herkenbaar. In de beginfase; ‘het voelt als thuiskomen bij jou. Laten we zuinig zijn op onze pure liefde’ Toen ik haar wat tegengas begon te geven; ‘ Ik ben niet gelukkig, ik wil een man die mijn geluk voorop stelt’

  Wat het verwarrend maakt is dat warme, liefdevolle momenten worden afgewisseld met plotseling chagrijn, verwijten en subtiele dreigementen. Ze projecteert overigens al haar slechte trekken op jou. Het meest verwarrende is wanneer ze jou als narcist bestempeld.

  Wanneer ze voelt dat je er klaar mee bent zal ze een charmeoffensief starten. De partner van een narcistische vrouw kan dan goddelijke sec tegemoet zien. Als dat je desondanks niet overtuigd zal ze je ‘vervangen’. Ze cancelt je volledig van de één op de andere dag, geen vriendschappelijk einde. Geen afsluiting. Tegen haar omgeving verteld ze dat je een narcist was. Met een drugsprobleem.

  Het beste kan je heel goed evalueren en jezelf gelukkig prijzen dat de momenten die perfect leken, maar toch niet goed voelden door een intuïtief ‘weten’, lieten zien dat je een goed werkend alarmsysteem hebt. Luister er voortaan zonder twijfel naar.

  Beantwoorden
  • Klopt wat je zegt wbt van het een op het andere moment je als n stuk oud vuil dumpen zonder vriendschappelijk einde en dat keer op keer en ben jij degene met empathie die haar niet kwijt wil dus komt er een verzoening en zegt zij ook dat ze je niet kwijt wil en ontiegelijk veel van je houd tot de vlgde keer de hele shit weer opnieuw begint en het altijd aan de ander ligt vlgs haar.

   Beantwoorden
 6. Ik had zo 2 vrouwen in mijn familie. Narcistische moeder en haar gouden dochter. De moeder is werkelijk de top van afgunst, gunde anderen het licht in de ogen niet, maar wel poeslief in je gezicht. Almaar krenkend gedrag naar de echtgenoot toe en de andere dochter/zondebok, die toch de schuld waren van alles. Ofwel speelde ze groot drama en het “arme ik” offensief. Vermoeiend. De (gouden) dochter is inmiddels nog erger. Alles draait bij haar om uiterlijk en status (werk, imago, big car, big money, huis en bling bling). Ze heeft hetzelfde wollige stemmetje als haar moeder, als ze iets van iemand gedaan wil krijgen. Maar amper één seconde later kan ze zomaar ontploffen in een razernij, waar je terecht schrik van krijgt. Met beiden heb ik bewust geen contact meer. Maar zoiets vergeet je nooit.

  Beantwoorden
 7. 14 Jaar een knipperlichtrelatie met zo’n vrouw gehad. Waarom, omdat ze met haar charme me iedere keer weer deed smelten. Maar nu terugkijkende, telkens hetzelfde patroon. Eerst op een voetstuk staan, vervolgens verwijten, manipulaties, jaloers, schreeuwen, schelden, valse beschuldigingen, afgewisseld door zichzelf kwetsbaar op te stellen. En op 1 of andere manier was het altijd mijn schuld en was zij het slachtoffer. En pas na 14 jaar, nadat ik mezelf een paar keer ben kwijtgeraakt, kom ik tot het besef

  Beantwoorden
 8. Zéér herkenbaar!

  Iemand ervaring met het scheiden van een vrouwelijke narcist?

  en vooral hoe dit het beste te doen mbt kinderen?

  Ben zo bang dat ik mijn zoon zal gaan verliezen

  Beantwoorden
  • hi hans en anderen,

   ook voor mij geld dat ik blij ben dat ik can gaar af ben. hele dubbele gevoelens. het definitief afscheid nemen lukt lastig want jonge dochter. ook ik ben bang (en zie het gebeuren) dat ze een wig tussen haar en mij probeert te drijven. gelukkig ziet zei nu al op 7 jarige leeftijd dat mama liegt, gemeen is en nooit haar belofte nakomt.

   het belangrijkste is dat je je zoon warmte en liefde feeft. dat zal hij herkennen van jou en daar naar toe terug willen. spreek niet negatief over je ex…….je zoon krigt dezelfde behandeling als anderen in het leven van je ex……

   sterkte Erik

   Beantwoorden
   • he Erik,

    ik ben al 5 jaar bezig met het emotioneel loskomen van de moeder van mijn 5 kinderen.ik ben nu 37 jaar heb iemand leren kennen die mij echt steund. na 36jaar en emotioneel mishandeling te hebben ondervonden vanuit mijn moeder en 17 jaar bij mijn ex- vrouw ben ik er 8er gekomen dat het mezelf bewust woorden, zijn en blijven voor mij een must have is.

    zonder bij mezelf te blijven staan en me er niet mee bezig houdt. zou ik weer het vertrouwen in mezelf verliezen.

    mijn advies is blijf bij jezelf, wordt je bewust( en probeer dat te blijven), houdt hoop en vertrouwen in jou kennis en gevoel is belangrijk.

    mvg pieter

    Beantwoorden
  • Ik heb er 17 jaar aan gewerkt.
   Ik heb mijn 2 zoons altijd voorop gesteld, ik was en ben een liefdevolle vader voor ze. Ik heb inmiddels een hele sterke band met mijn jongens opgebouwd.
   Na duizenden bedreigingen dat ze me gaat verlaten, heb ik haar 2 maanden geleden verrast door te antwoorden met: ‘ok prima’. Ik ben de volgende dag naar de advocaat gestapt en inmiddels zijn de scheidingspapieren getekend.
   Kinderen half bij haar, half bij mij, maar we zijn pas een maand onderweg en de jongens hebben al geen zin meer om naar haar toe te gaan.
   Ik heb haar een gigantisch bedrag naar het hoofd moeten gooien om haar zover te krijgen dat ze tekent, maar ik zie dat als de prijs die ik betaal om controle over mijn leven terug te krijgen.
   Ik weet zeker dat ze over een tijd spijt als haren op d’r kop heeft, maar mijn zelfrespect heeft nu de overhand gekregen en ze zal de rest van d’r leven moeten ervaren hoe het is om zonder mij verder te moeten….
   Het doet ontzettend pijn want de hoogtepunten met zo iemand zijn geweldig, maar als je begrijpt dat die hoogtepunten,net zoals alles van die persoon, alleen een facade was, dan ben je snel genezen. Focus eerst op je vaderschap, zorg voor je kinderen met liefde, en als ze het het minst verwacht, schop je d’r knalhard je leven uit! succes!

   Beantwoorden
 9. allemaal heel herkenbaar. Ik ben momenteel zo ver dat ik de jarenlange vriendschap met mijn narcistische vriendin ga stopzetten. Ik heb het al verschillende keren geprobeerd, maar nu ben ik echt die woedeuitbarstingen , vernederingen , jaloezie en emotionele chantage beu.Ik ben echter bang dat ze mij gaat stalken. Hoe pak ik dit het best aan? Voor een kleinigheid ontploft ze,en ik klap dicht…

  Beantwoorden
  • Blokkeer elk contact (telefoonnummer, email en verwijderd haar als vriend van fb).
   Bereid je voor op een smaad-en lastercampagne (ga na welke kwetsbare verhalen en geheimen je aan haar verteld hebt dan weet je waarmee zij kan komen. Ook welke mensen, omgeving voor nou belangrijk zijn). Loopt de smaad en. lastercampagne uit de hand. doe dan aangifte bij de politie anders blijft zij doorgaan. Ik spreek uit ervaring dat de grey rock methode bij sommige narcs niet werkt.

   Beantwoorden
 10. Wat een herkenbaar verhaal.
  Mijn partner is precies zo ! Alles wat ik fout of “fout ” doe wordt uitvergroot en word ik dagenlang aan herinnerd.
  Zelf kan ze totaal niet tegen kritiek of aanmerkingen, deze worden uitgebreid weerlegd. Als ze niet 123 een antwoord heeft, komt ze er na lang malen de volgende dag wel op terug.

  Ik kan niet wachten tot mijn jongste kind 18 is….nog een paar jaar volhouden. Wil het ze niet aandoen alleen met haar te moeten leven.
  Als mijn kinderen op eigen benen staan, zal ik opgelucht kunnen vertrekken…

  Beantwoorden
  • Weet je zeker dat je zo lang wil wachten?
   Door te blijven leer je je kinderen dat dat ok is.
   Ik ken je situatie niet, maar kinderen gaan tegenwoordig niet automatisch naar de moeder in geval van scheiding. Als je NU bij haar weggaat of haar de laan uit stuurt, dan laat je je kinderen ook zien dat jij de verantwoordelijkheid neemt om voor jezelf te zorgen, dat je datgene doet dat goed voor je is, en niet dat je je als deurmat laat gebruiken en niks doet ‘om de lieve vrede te bewaren’.
   Ik heb ook lang getwijfeld, maar toen ik in conflicten tussen haar en de kinderen werd gedwongen om aan haar kant te staan ten koste van de kinderen, was bij mij de maat vol. no f*cking way, dat ik de mentale gezondheid van mijn kinderen laat beschadigen door zo’n onzeker fragiel onstabiel onvolwassen en onverantwoordelijk kind! opzouten ermee!

   Beantwoorden
 11. het manipuleren van mijn kinderen is hier een sterk voorbeeld van.
  En mij van alles de schuld geven,ik ben zelf een pleaser die alles goed wil voor een ander en dat breekt me nu op nu we uit elkaar zijn.Had ik dit maar eerder geweten.

  Beantwoorden
 12. Als pleaser vond ik het heel lastig om te erkennen dat mijn ex vrouw narcistisch was/is. Alsof ik haar af viel en ik een oordeel over haar had.

  Nu ik alles op een rijtje heb gezet de afgelopen tijd zie ik hoe ik over mijn grenzen ben gegaan en mij heb laten manipuleren. Ik ging over mijn eigen gevoel en intuïtie twijfelen. Ik ging er bijna aan onderdoor. Maar ik gunde mijn kinderen een gezonde plek om in op te groeien en dat is gelukt door van haar los te komen.

  Veel sterkte iedereen als je daarmee worstelt.

  Beantwoorden
 13. Na 4 intense jaren blijkt het slot vervangen te zijn en blijk ik dus letterlijk niet meer welkom te zijn in haar huis, figuurlijk niet meer in haar hart.
  Schuldgevoel tot en met, want wat heb ik het toch allemaal verkeerd aangepakt….killing
  Na 4 maanden huil ik nog.
  Ben per direct vervangen zonder dat ze ooit afscheid heeft genomen van mij/onze relatie. Kaartjes en appjes gestuurd, een brief van 7 kantjes….0 reactie…..hoe dan?
  Maar wel bij een collega en vriendin uithuilen dat ik de liefde van haar leven ben…..en yep….de pleaser in mij krijgt weer hoop….
  Zoveel vragen….geen antwoorden….maakt het loskomen van haar zó moeilijk…..
  Hou van haar, ondanks en dankzij haar narcisme (en nee….dat wil ik niet (verstand) maar voel ik wel (hart).
  Moe….zo moe

  Beantwoorden
 14. Ik heb het ook meegemaakt. Eerst het triestige verhaal over haar exen, en haar jeugd. Het echte slachtoffertje uithangen aan iedereen die het kon horen. Je toont empathie en je bent zelf een pleaser en voor dat je het weet ben je straal verliefd. Eerst vond ze het bewonderenwaardig, mijn scheiding van mijn ex (na 20 jaar) was op een vriendschappelijk manier verlopen en ze vond dit ongelofelijk, dat dit nog kon. De relatie met mijn kinderen was heel goed en op liefde gebaseerd zelfde als mijn omgang met mijn moeder. Maar dan begint het, stillekes aan begint ze moeilijk te doen over de ex, daarna de dochter (ik had haar immers volgens haar slecht opgevoed) en dan mijn moeder. Ze probeert je stillekes aan te isoleren, ze kleineert je ten opzichte van anderen. Uiteindelijk heb ik de relatie met heel veel moeite stilgezet want ik was nog zo verliefd op haar, maar ik heb een keuze gemaakt voor mijn familie. Nog steeds probeert ze me op een of andere manier te hebben, achterklap vekopen, mij uitdagen met mails enz….Hoe zo’n vrouw je kan manipuleren … ongelofelijk…..

  Beantwoorden
 15. Toen ik kind was, zat mijn moeder jarenlang, dagelijks in het geheim te klagen over mijn vader, hoeveel leed ze te verduren kreeg en hoe zij zichzelf opofferde en wegcijferde; dat lukte haar alleen maar omdat ze spiritueel zo hoogstaand was. Ze wilde nooit conclusies verbinden aan wat ze vertelde, zocht geen oplossing of verandering (ze waren en bleven getrouwd) Ik mocht op geen enkele manier aan mijn vader laten merken wat ze me allemaal vertelde.
  De manier waarop ik naar mijn vader keek in mijn jeugd is daar sterk door beïnvloed. Eenmaal volwassen heeft mijn moeder nooit meer dat soort gesprekken gevoerd en vertelde ze me alleen nog dat ze heel gelukkig waren.

  Beantwoorden

Plaats een reactie